Alle op de website en apps van DDMCA afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij DDMCA en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de websites en apps van DDMCA. De inhoud van de websites en apps mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden met de juiste bronvermelding. Het is de gebruiker van de websites en apps niet toegestaan anders dan hiervoor vermeld de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DDMCA.

Bekijk ook